Відділення інтенсивної терапії новонароджених з виїзною реанімаційною бригадою

  • хворі доношені новонароджені від 0-28 днів життя та недоношені до 2-х місяців життя з проявами дихальної недостатності ІІ-ІІІ ступеня, серцево-судинна недостатність ІІ-ІІІ ступеня, поліорганна недостатність, синдром диссемінованного внутрішньосудинного згортання, шоки
  • набряки головного мозку, судоми
  • гіпербілірубінемії важкого ступеню
  • геморагічний с-м
  • септичні стани
  • вроджені вади серця дуктус-залежні
  • всі інші стани, які потребують протезування вітальних функцій