Організаційно-методичний відділ

ОМВ

Створений у 1993 році на базі організаційно-методичного кабінету, як важлива ланка для зв’язку обласної дитячої лікарні з іншими лікувально-профілактичними закладами області.

На сьогоднішній день очолює цей відділ досвідчений організатор, лікар вищої кваліфікаційної категорії, заступник головного лікаря з оргметодроботи Хмелюк Наталія Олексіївна. Під її керівництвом організаційно-методична робота в області постійно вдосконалюється. Персонал відділу (у штаті 7 чол.) вивчає демографічні показники області, причини захворюваності та інвалідності дітей, координує кураторську, виїзну роботу лікарів-фахівців в райони області, пропагує передовий досвід роботи, направлений на стабілізацію і покращення демографічної ситуації в області. Все це відчутно впливає на підвищення якості лікувально-профілактичної роботи закладів охорони здоров’я.

Систематично організовуються виїзди комплексних бригад обласних позаштатних фахівців та кураторів районів в центральні районні лікарні, де консультується до 1000-1500 дітей диспансерних груп, перевіряється достовірність статистичних звітів, проводяться медичні наради з районними спеціалістами з питань державної статистики.

Щорічно випускається статистично-аналітичний довідник «Основні показники діяльності педіатричної служби в Чернівецькій області».

Leave a Reply