Клініко-діагностична лабораторія

КДлаб1

Клініко-діагностична лабораторія – це один з важливих структурних параклінічних підрозділів лікарні для забезпечення динамічного діагностичного контролю ефективності лікування та своєчасного його коригування.

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії Ігнатюк Тетяна Володимирівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії, головний позаштатний спеціаліст за фахом «Лабораторна діагностика».

Лабораторія складається з таких відділів:

  • Бактеріологічний
  • Біохімічний
  • Імунологічний

КДлаб2

На сьогоднішній день освоєні сучасні методики досліджень клітинного та гуморального імунітету, кількісне визначення СR-білка, впровадження експрес-тестів створили умови для швидкої діагностики у дітей септичних станів, колагенозів, імунодефіцитної патології. Забезпечують роботу висококваліфіковані медичні працівники.

Бактеріологічна лабораторія виконує до 30,5 тисяч аналізів на рік, які охоплюють весь спектр бактеріологічних досліджень, як от бактеріологічне дослідження всіх біологічних середовищ людського організму, визначається чутливість мікроорганізмів до антибіотиків, а також здійснюється контроль санітарного стану клінічних підрозділів.