Кафедра дитячих хвороб

Кафедра

Кафедра дитячих хвороб була заснована у 1946 році на базі обласної дитячої лікарні. Першочерговими завданнями новоствореної кафедри дитячих хвороб Чернівецького медичного інституту, яку очолив відомий вчений-клініцист, професор Олександр Миколайович Федорович (1872-1958). Окрім наукової діяльності, професор О.М.Федорович активно займався створенням педіатричної служби області. Основні напрями роботи кафедри на той час присвячувалися діагностиці, лікуванню та профілактиці дитячих інфекційних хвороб (гострих кишкових інфекцій, гельмінтозів, кору, дифтерії, поліомієліту, туберкульозу) та організації раціонального вигодовування дітей.

У 60-і роки ХХ ст. діяльність кафедри під керівництвом знаного науковця та практика, професора Прокопа Микитовича Гудзенка присвячувалася всебічному вивченню проблемі дитячого туберкульозу, особливостям перебігу ревматизму. За його активної громадської позиції була збудована дитяча поліклініка, створені дитячі молочні кухні в районних лікарнях області, розроблені та впроваджені в практику молочнокислі суміші (зокрема, пропіоново-ацидофільне молоко). Одночасно продовжувалася робота над проблемою гострих кишкових інфекцій та гельмінтозів у дітей.

З 1966 по 1973 рік кафедру очолювала доцент Ніна Іванівна Наконечна. Колектив кафедри продовжував роботу над питаннями удосконалення кардіоревматологічної та фтизіопедіатричної допомоги дитячому населенню Буковини.

У 1973 р. завідувачем кафедри дитячих хвороб призначено талановитого учня педіатричної школи Буковини, доцента Аркадія Андрійовича Кравця. Поряд із продовженням попередніх напрямів клінічної роботи, кафедрою було запропоновано використання декаметоксину та етонію (розчин та мазь) у лікуванні гнійничкових уражень шкіри, інфекцій дихальних шляхів, захворювань ЛОР-органів.

З 1975 р. кафедру педіатрії Чернівецького медичного інституту очолив видатний науковець, професор Терентій Кирилович Набухотний, який продовжив наукові та клінічні традиції кафедри. Під його керівництвом було впроваджено використання адаптованих молочнокислих продуктів при різних захворюваннях дитячого віку: дисбіозі, дискінезії жовчновивідних шляхів, анемії, гіпотрофії. Також вивчалися вікові особливості дитячого організму в нормі та патології.

На початку 80-х років із відкриттям педіатричного факультету, під керівництвом доцента Сергія Андрійовича Черевка було організовано кафедру дитячих хвороб №2.

Нові перспективні напрями з’явилися у клінічній та науковій діяльності кафедри з початком роботи на посаді завідувача професора Леоніда Олексійовича Безрукова (у 1983р. — доцента). Здобутки науково-технічного прогресу із залученням вмілих організаторських здібностей нового керівника активно впроваджувалися як у наукове життя, так і в практику охорони здоров’я області. З докорінно нових підходів розпочато формування дитячої алергологічної служби, удосконалювалися аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів у дітей, поступово дитяча анестезіології виокремилася в окрему спеціальність. Під керівництвом професора Л.О.Безрукова співробітниками кафедри вивчались питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, лікування та прогнозу захворювань органів дихання (бронхообструктивний синдром, бронхіальна астма, гострі пневмонії), питання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в педіатрії, значну увагу було приділено дослідженню екологічно-залежних захворювань у дітей. Зокрема, з нових позицій обґрунтовано патогенез бронхообструктивного синдрому на тлі респіраторних інфекцій та бронхіальної астми, вивчено особливості перебігу астми в дітей раннього та шкільного віку.

З 2009 р. року кафедру педіатрії та дитячих інфекційних хвороб очолює професор Олена Костянтинівна Колоскова – талановита учениця професора Л.О.Безрукова, яка майстерно поєднує започатковані традиції та досвід з впровадженням новітніх інноваційних напрацювань в лікувально-діагностичний процес.

Колектив кафедри на базі підрозділів охорони здоров’я наполегливо впроваджує сучасні наукові досягнення у практичну роботу. Зокрема, спільно з практичною охороною здоров’я проводиться активна робота з підвищення рівня кваліфікації лікарів-педіатрів та неонатологів області, кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні клінічних, паталогоанатомічних конференцій, засіданнях асоціації педіатрів області. Кожен співробітник кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб має дві лікарські спеціальності, що дозволяє надавати висококваліфіковану допомогу дітям у відділеннях клінічної бази та під час регулярних виїздів у райони області у складі консультативних бригад.

Сайт кафедри: http://pediatria.bsmu.edu.ua

Leave a Reply